Ysgol Gymraeg Treganna
Radnor Road,
Canton,
Cardiff,
CF5 1RB


Tel:      029 2038 3887
Fax:     029 2025 8200
email   
Location Map
Forgot password?    Want to join?   

Ysgol Gymraeg Treganna a Than yr Eos

RHIF FFON NEWYDD 02920590830 NEW PHONESAFLE GWE NEWYDD NEW WEB SITE

 

   
Flag Counter

         
 
  

 

Cyngor yr Ysgol

Posted by webmaster

Posted on 15:48, Tuesday, February 11

 Dyma gyfle i godi bwyntiau agenda y Cyngor Ysgol a

  • gwneud sylwadau
  • holi cwestiynau
  • gwneud cais am newid 
  • lleisio barn
  • cynrychioli eich dosbarth 

Cofiwch nodi eich ENW ac ENW eich dosbarth

Read more | 1 comment - Last poster: webmaster